HINNERJOEN MUSEOT

Kotiseutumuseo. Valon talo, maatalousmuseo, kuparisepän ja maasepän pajat, savusauna, kammio, Navetta-näyttelytila, aitat ja riihi esineistöineen. 1500 kahvikupin kokoelma. Korven kylän isojakokartta vuodelta 1787. Vuosittainen tapahtuma Hinnerjoki-päivä heinäkuun viimeisenä sunnuntaina.

Avoinna kesäaikaan ja kesäsunnuntaisin elokuun loppuun ilmoitettujen aikojen mukaan (tapahtumat sivulla), muulloin sopimuksesta. Pääsymaksu: 5 euroa, jäsenmaksun maksaneille ilmainen sisäänpääsy.

HINNERJOKI MUSEUMS

Local history museum. Valo home building, agriculture museum, coppersmith’s and blacksmith’s shops, smoke sauna, chamber, Barn-showroom, granaries and grain drying barn with all the artifacts. Collection of 1500 coffee cups. Great Partition map of Korpi village from the year 1787. Yearly event Hinnerjoki-day on the last Sunday of July.

Open in summer time and on summer Sundays (till the end of August) as informed, otherwise by agreement. Entrance fee: 5 euros, members free entrance.

Facebook

Instagram

#hinnerjoenmuseot

Kuva 15